Procedury bezpieczeństwa

BEZPIECZNA SZKOŁA
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole