Get Adobe Flash player

Projekty Unijne

W zespole Szkół w Kościelisku zealizowane były i realizowane są następujące projekty wspierane ze środków Unii Europejskiej:

 W roku szkolnym 2013/2014 Nasze Gimnazjum przysąpiło do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską "Wiedza z Gimnazjum Bramą do lepszej przyszłości". W projekcie przez 2 lata uczestniczyć będą uczniowie urodzeni w 1999 roku. Zajęcia obejmują następujące przedmioty: fizyka/chemia, język angielski, matematyka.

 

"NIE BOJĘ SIĘ SZKOŁY MAM SOLIDNE PODSTAWY" - projekt realizowany w latach 2009 - 2011  dla klas IV - VI Szkoły Podstawowej.

"DIAMENT-dostrzec i aktywizować możliwośći energie talenty " projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

"INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GMINIE KOŚCIELISKO" - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od 24.09.2012 roku, w projekcie bierze udział 36 dziewcząt i 50 chłopców. Realizowane są następujące zajęcia:

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

- zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych,

- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

"RADOSNA SZKOŁA" - W ramach programu ?Radosna szkoła? organy prowadzące szkoły podstawowe otrzymają wsparcie finansowe na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Ich zadaniem jest zapewnienie możliwości organizacji zabaw ruchowych, zgodnie z naturalnymi potrzebami rozwojowymi dzieci, związanymi z dużą aktywnością fizyczną. Miejsca zabaw powinny być wyposażone w przyrządy pozwalające na zaspokojenie przez dziecko potrzeby ruchu, i obejmować w szczególności duże, miękkie klocki, miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, materace do zabaw, tory przeszkód, elementy lub zestawy umożliwiające pokonywanie wysokości, a zarazem usprawniające koordynację wzrokowo ? ruchową. Powinny też być wyposażone w sprzęt spełniający funkcje edukacyjne i usprawniający małą motorykę (układanki czy kąciki tematyczne, zachęcające dzieci do zabaw i zajęć z rówieśnikami). Natomiast po intensywnym ruchu i zabawie każde dziecko powinno mieć możliwość wyciszenia, relaksu czy indywidualnej pracy. Służyć temu powinien obszar sali, w którym znajdą się urządzenia pozwalające na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań (np. plastycznych, konstrukcyjnych), ale jednocześnie umożliwiające odpoczynek i wyciszenie w dogodnej pozycji (materace, pufy).